Reference: 432
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Projects
Technology/Service: Heat Generation
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Advance Energy and Engineering
Posting email: petar@advance-international.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
 
Адванс Енерджи енд Инжиниъринг
 
 
Фирмата е специализирана в търговия, поддръжка и инженеринг на енергийни съоръжения.
 
Търговия с индустриални съоръжения като индустриални компресори, дизелови генератори, топлообменници, помпи.
 
Доставка на енергийно оборудване по спецификация за клиенти от Европа, Балканите, Близкия изток и бившите съветски републики.
 
Симеоновско шосе 24A
1700 София
02/ 427 20 00
petar@advance-international.com
 
http://aee.bg/