Reference: 423
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Projects
Technology/Service: Heat Generation
Location: Kardjali Bulgaria
Company name: Technostroy Engeneering
Posting email: tehnostroi@abv.bg
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
 
Технострой Инженеринг
 
Инженеринг, капитални ремонти,
инсталиране на машини и техническо оборудване в областта на енергетиката и промишлеността;
производство на стоманени конструкции, тръбопроводи и други метални изделия
 
6701 село Черноочене, област Кърджали, България
 
т: 03691/ 6777
tehnostroi@abv.bg