Reference: 241
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Equipment
Technology/Service: Hydro Power
Location: Sofia Bulgaria
Company name: IHB Electric
Posting email: office@ihbelectric.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
„ИХБ Електрик“ АД
 
Глобален доставчик на хидро генератори, електродвигатели, комплексни доставки на електро-механично оборудване и услуги
за водноелектрически централи, помпени станции и напоителни системи.
Единственият производител на големи въртящи се електрически машини в България с реализирани проекти в цял свят
вече над 60 години!
 
Contact us:
 
41 Rojen Blvd, Sofia 1271, Bulgaria
GPS: Lat: 42.743327, Long: 23.316982
 
Head-quarters
Telephone:  +359 2 936 0753
Email: office@ihbelectric.com
Sales & Marketing department
Telephone:  +359 2 936 0367
 
Representative for Kosovo                                                Mr. Imri Haliti, Ballkan Petrol
Telephone:  +381 290 322 000; +386 49 113 543
Email: info@ballkanpetrol.com
 
Representative for Austria, Czech Republic and Italy          Mr. Manfred Mertz, Manfred Mertz Engineering
Telephone:  +43 664 4401 899
Email: mertz.engineering@gmx.at
 
Representative for Turkey                                                  Mr. Mehmet Turki
Telephone:  +90  532 648 3081
Email: mturki@gmail.com