Reference: 430
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Renergy
Posting email: info@renergy-bg.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
РЕНЕРДЖИ
 
Проектиране на системи за фотоволтаични и ветроенергийни проекти
(от предварителна конфигурация и груб дизайн до подробно техническо планиране за изпълнение на строителните работи)
 
Проектиране на вятърни и слънчеви електроцентрали
 
Конфигурации на системи и експонация
 
 
1113 София, България
 ул. "Николай Хайтов" 2
 
info@renergy-bg.com
http://renergy-bg.com/en/