Reference: 392
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Sofia Bulgaria
Company name: ReEnergy Engenering
Posting email: office@reenergy-bg.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
"Ре Енерджи Инженеринг" ООД
 
  • Проектиране и изпълнение на геотермални системи за отопление, охлаждане и БГВ.

 

  • Лидер в предоставянето на цялостни инженерингови решения и управлението на проекти в областта на топлотехниката, енергетиката и екологията. Правим оценка на ефективността на Вашия дом или офис и изграждаме геотермални системи за отопление и охлаждане, отговарящи изцяло на Вашите нужди. Предлагаме обучения в областта на екологичната енергия.

 

  • Нашето мото е повече комфорт с по-малко усилия, на по-изгодна цена.

 

  • Интелигентните енергийни решения са наша запазена марка. 
 
 
гр. София, кв. Лозенец, ул. "Горски пътник" 66, Офис 1
+359 886 090 919
office@reenergy-bg.com
www.reenergy-bg.com