Reference: 308
Deal type: Buying
Deal subject: Equipment
Technology/Service: Industrial Energy Efficiency
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Hoval
Posting email: hoval.bg@hoval.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
Ховал EOOД
Oтопление, Климатизация, Pекуперация от Алпите
 
  • Екологични и ефективни системни решения, базирани на специфичните нужди на клиентите:
Производствени сгради
Логистични халета
Здравни учреждения
Жилищни сгради
 
 
1797 София, Младост 1
България
T   0884 809 003
E      hoval.bg@hoval.com
http://www.hoval.bg/