Reference: 286
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Waterpetrogaz
Posting email: waterpetrogas@abv.bg
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
Уотърпетрогаз ООД
 
 
I. Газификация Технико-икономическо проучване за газификация на селищни системи
 
• Проектиране и реконструкция на газопроводни отклонения за промишлена газификация
 
• Доставка на машини, съоръжения, тръби и фитинги за енергетиката
 
II. Сондиране
  • УОТЪРПЕТРОГАЗ извършва проектиране и изграждане на хоризонтални сондажи за подземен преход под реки, пътни (комуникационни) магистрали и ж.п. линии Освен това компанията предлага проектиране на строителство на вертикални сондажи с хоризонтална отсечка за проучване и добив на нефт и шистов газ.
 
III. Възобновяеми енергийни източници
  • УОТЪРПЕТРОГАЗ предлага проектиране и строителство на топлопроводни инсталации за топлофикация от геотермални сондажи, слънчеви колектори за получаване на топла вода пред лятото.
По направление възобновяеми енергийни източници за използване на геотермалната енергия  на базата на геотермални находища са реализирани три проекта:
 
Проектиране и строителство на инсталация
  1. в гр.Сапарева баня
  2. в с. Минерални бани, Хасковско за отопление на детска градина
  3. за отопление на училище в гр. Велинград
 
www.waterpetrogas.net
 
1156 гр. София, Студентски град, МГУ "Св. Иван Рилски", Корпус 3
тел.: +359-02-868-01-48
e-mail: waterpetrogas@abv.bg, waterpetrogas@mail.bg