Reference: 268
Deal type: Buying
Deal subject: Equipment
Technology/Service: Building Envelope
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Vilmat Holding
Posting email: holding@vilmat.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
Компания Вилмат Холдинг АД е  специализирана в стратегическо управление на проекти в областта на слаботоковите и електрически сградни инсталации. Дейността обхваща целия процес по предлагането на сградните инсталации - от проектирането, през търговията с материали за тях, до изграждането и поддръжката им.
 • Сградна автоматизация
 • Енергийна ефективност
 • Структурни кабелни системи
 • Системи за сигурност и пожароизвестяване
 • Електрически инсталации
 • Обучение и консултиране
 • Дистрибуция и продажби
 • Сервиз
 • Проектиране
 • Производство
 • Видеoнаблюдение и контрол на трафика
 
За контакт:
 
София 1784, бул. Цариградско шосе 131, офис 506
тел.: (02) 976 69 59, факс: (02) 976 69 69
holding@vilmat.com
 
Варна 9010, ж.к. Бриз, ул. Д-р Николай Коларов 3, бл. 2, офис 202
тел. / факс: (052) 50 40 20