Reference: 256
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Sofia Bulgaria
Company name: BULGARIA ENGENEERING
Posting email: office@engineering-bg.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
BULGARIA ENGENEERING
специализиранa в инженеринговата дейност и проджект мениджмънт, създаденa да подпомага български и международни компании за проектиране и строителство по отношение на извършваната от тях дейност в България.
 
Компанията предлага многобройни възможности за сътрудничество и разработване на проекти в областта на енергетиката, ВЕИ строителство и в частност строителство на водноелектрически централи (ВЕЦ и МВЕЦ), както и специализирани строителни работи (фундиране и укрепване).
 
Дългогодишният опит на партньорите ни гарантира широк спектър от съвременни техники и технологии с цел оптимизация на сроковете и ефективност за професионалното изпълнение на вашите проектни решения.
 
ДЕЙНОСТИ
  • Укрепване на терени
  • Електроинженеринг
  • Проектиране
  • Хидравлика
  • Технически консултации
  • Геотехника
 
За контакт:
София 1680
бул. България 88, вх.3, ап.28-29
Тел.: +359 /2/ 854 96 50,
E-mail: office@engineering-bg.com