Reference: 196
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Plovdiv Bulgaria
Company name: Filkab
Posting email: office@filkab.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
ФИЛКАБ АД
Осигурява цялостни решения и доставки на електротехнически продукти, специализиран сервиз и компетентна консултация:
 
Кабелни изделия, електроапарати и средства за автоматизация, електроапаратура средно напрежение, кабелна арматура и аксесоари, осветителни тела, електроинсталационни материали, фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори.
 
Инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения за индустрията, строителството и по проекти за ВЕИ. 
 
Проектира и произвежда осветителни тела, ел. табла ниско напрежение, комплектни разпределителни уредби 24 kV, бетонови комплектни трансформаторни постове, инверторни станции за ФЕЦ, разпределителни шкафове.
 
www. filkab.com
 
ул."Коматевско шосе" № 92
4004 Пловдив
 
тел.:       +359 (32) 277 171
тел.:       +359 (32) 608 881
факс:      +359 (32) 671 133
e-mail:     office@filkab.com