Reference: 151
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Lilia Hiv
Posting email: office@liliahiv.com
Posting site: Green Energy Portal - Market Place
Picture:

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е частна българска компания, създадена през 1991 г. като събирателно дружество и преобразувано в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд през 1994 г.

Приоритетно фирмата се развива в областта на строителството като изпълнява пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на:

 •  отопление, вентилация, климатизация;
 • газопроводи, газови инсталации и съоръжения;
 • топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи;
 • абонатни станции, котелни централи;
 • нестандартно оборудване за хранително-вкусовата промишленост;
 • метан-станции;
 • когенератори.

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е официален дистрибутор за България на следните реномирани производители:

     ~ GARIONI NAVAL – Италия

 • парогенератори;
 • парни и водогрейни котли;
 • котли с диетермично масло;
 • котли на биомаса – котли-утилизатори;

както и всички аксесоари към тях.

     ~ TECNOCASA – Италия

 • газови термопомпи – производство на япоската фирма AISIN TOYOTA Group.

~ ROBUR – Италия

 • топловъздушни апарати на газ;
 • газови конвектори.

~ HEIZER – Италия

 • газови бойлери.

~ L’ISOLANTE K-FLEX – Италия

 • топлоизолация за съдове и тръбопроводи.

~ MET MANN – Испания

 • генератори за топъл въздух.

~ AZ POKORNY – Полша

 • гъвкави неръждаеми тръби за газ и вода.

~ EUROHEAT – Полша

 • въздушни завеси;
 • топловъздушни апарати.

~ EUROGAMMA 2000 – Италия

 • магнитни преобразуватели за вода.

~ КАЛУЖСКИ ТУРБИНЕН ЗАВОД – Русия

 • турбогенератори.

Фирмата разполага с проектантско бюро, монтажни групи, група за сервизна поддръжка и търговски отдел.

Качественото изпълнение на строително-монтажните работи е гарантирано от Ръководния екип на ЛИЛИЯ ХИВ ООД, който обръща особено внимание на качеството още във фаза Проектиране и контролира изпълнението по време на целия строителен процес.

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя както и в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност и притежава всички необходими удостоверения.