Reference: 121
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Motto Engineering
Posting email: info@motto-engineering.eu
Posting site: Green Energy Portal - Market Place
Picture:

 

Мотто Инженеринг е иновативна компания с 5-годишен опит в проектирането, доставката и изграждането на фотоволтаични и хибридни системи за производство на електроенергия. Ние предлагаме на нашите клиенти индивидуални инженерингови решения в областта на възобновяемите енергийни източници. При реализацията на проектите залагаме на най-съвременните технологии за преобразуване и съхранение на енергията.

През последните пет години получихме невероятната възможност да изградим десетки фотоволтаични и хибридни системи. Радваме се, че усилията ни се възнаграждават от доверието на нашите клиенти. И желанието ни да се развиваме в областта на възобновяемите енергийни източници расте непрекъснато.

Продукти и услуги

Основната ни дейност е насочена към предлагане на продукти и инженерингови решения в областта на енергийната независимост и на енергийната ефективност чрез ВЕИ:

- Фотоволтаични системи, присъединени към обществената мрежа (on-grid) – предпроектни консултации, проектиране, доставка на оборудване и изграждане

- Фотоволтаични и хибридни (с ветрогенератор) системи – off-grid – осигуряващи частична или цялостна енергийна независимост – предпроектни изчисления, проектиране, доставка на оборудване и изграждане

- Малки ветрогенератори до 5 кВт за автономно захранване – доставка на компоненти и изграждане

- Гаранционна и следгаранционна поддръжка на изградените от нас обекти

- Гаранционна и следгаранционна поддръжка на инверторите Powador на немската фирма KACO New Energy

За контакти: гр. София, ул. «Кюстендил» 21,

Тел.: 02/488 17 47, 02/444 74 80,

info@motto-engineering.eu,

http://motto-engineering.eu/bg/