Reference: 115
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Юви България
Posting email: info@juwi.bg
Posting site: Green Energy Portal - Market Place
Picture:

 

юви Солар ГмбХ е част от юви-Групата, една от водещите международни компании в областта на възобновяемите енергийни източници от основаването си през 1996 година до днес. юви е застъпник на идеята за 100% възобновяеми източници и работи активно за реализацията й.

Понастоящем юви има 1800 служители в 15 страни и приходи от близо 1,1 млрд. Евро за 2012 г. юви е активна в изграждането на слънчеви, вятърни и био централи. юви планира, проектира, финансира и изгражда ВЕИ системи в световен мащаб. След въвеждане в експлоатация, осъществява техническа поддръжка и управление на централите. Основният фокус в България е изграждането на фотоволтаични (ФВ) системи и тяхната поддръжка. В страната успешно са реализирани няколко проекта за наземни ФВ инсталации. В световен мащаб са реализирани над 1500 фотоволтаични проекта с обща инсталирана мощност над 1250 MW; повече от 100 вятърни парка, съответно инсталирани близо 650 вятърни турбини с обща мощност 1,250 MW. Teзи централи произвеждат общо 1.5 млрд. кВтч. чиста енергия на година, което отговаря на годишните енргийни нужди на близо 1.3 млн. домакинства. В биоенергийния сектор юви е реализирала множество проекти за изграждане на централи за производство ан дървени пелети, биогаз централи и топлоцентрали.

С доказаното си качество, партньорството си с утвърдили се производители на компоненти и мрежата си от международни инвеститори, юви Ви помага да популяризирате идеята за 100 % възобновяема енергия, сигурност на доставките и независимост от конвенционални енергийни източници.

Клонове на компанията има във Франция, Италия, Испания, Чехия, Гърция, Полша, България, Великобритания, Индия, Сингапур Южна Африка, Чили, САЩ/Kанада, Коста Рика.

 

За контакти: Юви България, Ул. Николай хайтов 3а, София 1113, Тел.:00359 (0)2 42 65 439, Mail: info@juwi.bg