Reference: 103
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Equipment
Technology/Service: Wind
Location: Sofia Bulgaria
Company name: ABB Bulgaria
Posting email: office@bg.abb.com
Posting site: Green Energy Portal - Market Place

 

Маркетинг и продажби, проучване, проектиране, консултантски услуги, електромонтаж, строителство, ремонт и сервизно обслужване на електрически уредби до 420kV, системи за автоматизация, енергийни и промишлени информационни системи и системи за високо, средно и ниско напрежение, проектиране, разработване, производство и продажба на електронно оборудване.

За контакти: АББ България ЕООД, бул. Христофор Колумб 9, ет. 3, София 1592, e-mail: office@bg.abb.com; телефон: +359 (02) 807 55 00